Poziv za dostavljanje prijedloga za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2018. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da dostave prijedloge za manifestacije kulture od interesa za Kanton za 2018. godinu.

 

 • Za navedene namjene planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, a raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata manifestacija kulture od interesa za Kanton, će se vršiti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 - Manifestacije kulture od interesa za Kanton za 2018. godinu.

  Navedenim sredstvima će se vršiti sufinansiranje pojedinačnh projekata pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe, ukoliko projekti koji se kandiduju ispunjavaju jedan ili više od sljedećih uslova:
  afirmišu kulturu, kulturno stvaralaštvo i kulturno-historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona i doprinose njegovom očuvanju,
  2. uključuju programe međunarodne saradnje,
  3. znače obilježavanje godišnjica rada ustanova kulture i obrazovanja,
  4. nisu prethodno sufinansirani iz Budžeta Tuzlanskog Kantona u 2018. godini.

 • Finansijski se neće podržati projekti:
  koji su zasnovani isključivo na ostvarivanju vjerskih ciljeva,
  2. koji su bazirani na promociji aktivnosti političkih stranaka,
  3. podnosilaca zahtjeva sa sjedištem izvan Tuzlanskog kantona,
  4. kojima se podrazumijeva finansiranje plaća (bruto i neto lični dohodak) i osnovne djelatnosti,
  5. koji su predviđeni za sufinansiranje sa drugih budžetskih pozicija,
  6. kojima se podrazumijeva finansiranje adaptacije, rekonstrukcije, investiciono ulaganje u obnovu objekata, kupovina opreme i slično,
  7. ustanova kulture, čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona,
  8. predlagača koji nisu dostavili izvještaj, sa kompletnom dokumentacijom, kojom se dokazuje da su sredstva, dobijena u prethodnoj godini, od Vlade Tuzlanskog Kantona ili Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, namjenski utrošena.

 

 • Podnosilac zahtjeva može predložiti jedan projekat za manifestacije kulture od interesa za Kanton, za koju se može dodijeliti maksimalno 4.000,00 KM.

 

Popunjeni Prijavni obrazac sa propratnom dokumentacijom se predaje putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75 000 Tuzla. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 035/369-409 ili e-mail-a mksm@tk.kim.ba

 

 

 • Sport

 

 • Mladi
0 0