UNESCO objavio poziv za podnošenje prijava na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) finansira projekte koji podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju. Fond je poznat među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše finansiranje inovativnih i dinamičnih projekata.

Poziv je namijenjen javnim tijelima/institucijama i nevladinim organizacijama iz prihvatljivih zemalja, kao i međunarodnim nevladinim organizacijama za dostavljanje projekata koji vode ka održivom razvoju i strukturnim promjenama kroz:

  • donošenje i/ili sprovođenje politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
  • jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva koje se smatraju neophodnim za podršku regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima.

 

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 100.000,00 USD, sa rokom implementacije od 12-24 mjeseca, dok je rok za dostavljanje prijava 27. maj 2020. godine do 23:59 sati.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su na sljedećem linku: https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-open-international-fund-cultural

 

0 0