Konkursi i javni pozivi

UPUTSTVO KORISNICIMA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA KULTURU, SPORTA I MLADE ZA FINANSIJSKO IMPLEMENTIRANJE I IZVJEŠTAVANJE SA POTROŠAČKE JEDINICE TJELESNA KULTURA I SPORT ZA 2023. GODINU Prilikom implementiranja projekta, korisnici odobrenih sredstava Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog ka...
                                                                             OBJAVA Obavještavamo građane koji žele aplicirati na Javni poziv za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendija za sport za 2023. godinu u Tuzlanskom kantonu da će se Info dan održati u utorak, 28.11.2023.godine od 12:00-15:00 h u Plavoj Sali BKC a Tuzlanskog kantona. U navedenom terminu stojim...
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 8. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport ...
0 0