Konkursi i javni pozivi

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 4. stav (2) tačka a) Odluke o preuzimanju dijela  osnivačkih prava i obaveza nad Javnom ustanovom Narodna i univerzite...

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 - Podrška mladima u 2024. godini

za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima

29.04.2024 15:54
    Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona –prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004-Podrška mladima u 2024. g...
  Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona –prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 11. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture ...
0 0