Vijeća mladih na području TK

 

 

 

Vijeće mladih

 

Kontakt osoba-predsjednik/ca

 

 

mail

Vijeće mladih Tuzlanskog kantona

 

Mirel Bijedić

mirel.bijedic@gmail.com

Vijeće mladih Grada Tuzle

Asja Dizdarević

asja92@gmail.com

Vijeće mladih općine Gradačac

 

Mirel Bijedić

mirel.bijedic@gmail.com

Vijeće mladih općine Srebrenik

 

Aldin Hodžić

 

aldin.hodzic888@gmail.com

Vijeće mladih općine Čelić

Mirsad Muminović

mirsad-muminovic@hotmail.com

Vijeće mladih općine Gračanica

 

Muharem Šehić

 

Vijeće mladih općine Lukavac

Senad Kuduzović

senad.kuduzovic@gmail.com

Vijeće mladih općine Teočak

Elvis Bilalić

elvis-bilalic@live.com

Vijeće mladih općine Kladanj

Šerifa  Busevac

serifa98@hotmail.com

0 0