Javni pozivi iz oblasti kulture

Poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

 

nistarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona poziva sva zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje kulturnih djelatosti sa sjedištem na području TK da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture. Ministarstvo također poziva i zainteresovana pravna i fizička fizička lica da podnesu zahtjeve...

OBAVJEŠTENJE O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA KULTURE I PROGRAMA/PROJEKATA IZDAVAČKE DJELATNOSTI

 

OBAVJEŠTENJE O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE

MANIFESTACIJA KULTURE I PROGRAMA/PROJEKATA IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona poziva sva zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje kulturnih djelatosti sa sjedištem na području TK da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti.

UNESCO objavio poziv za podnošenje prijava na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

 

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) finansira projekte koji podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju. Fond je poznat među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše finansiranje inovativnih i dinamičnih projekata.

Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava  za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu.

Za navedene namjene planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM, a raspodjela sredstava za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton, će se vršiti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 - Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton.

Poziv za dostavljanje prijedloga za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2018. godinu

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da dostave prijedloge za manifestacije kulture od interesa za Kanton za 2018. godinu.

Javni poziv za podnošenje projekata u okviru programa Kreativna Evropa

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava zainteresovane da je otvoren javni poziv za evropske projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa. Kreativna Evropa je program  Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora. 
0 0