Slika
Na sjednici održanoj 23.03.2021. godine Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima. Za realizaciju pet predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000,00 KM.   Planirano je da ove godine Vlada podrži mlade osobe subvenc...
Slika
   REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE PODRŠKA MLADIMA U 2020. GODINI.
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj...
Slika
Na osnovu člana 23. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 10. stav (6). Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima,...
Slika
U ovom članku donosimo vam liste rezultata  javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2019. godini
0 0