JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 –Podrška mladima u 2023. godini za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

 

REZULATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE ,,PODRŠKA MLADIMA" U 2023.GODINI ZA PROJEKTE OMLADINSKIH UDRUŽENJA I PROJEKTE UDRUŽENJA I FONDACIJA ZA PROJEKTE NAMIJENJENE MLADIMA

 

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 –Podrška mladima u 2023. godini za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih

 

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2023. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima

 

REZULATATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 32010004 – PODRŠKA MLADIMA U 2022. GODINI ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA KREDITE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH I SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA MLADIMA ZA SMJEŠTAJ I BORAVAK DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

 

Poziv svim institucijama i organizacijama za dostavljanje podataka o implemetaciji projekata koji su planirani Strategijom prema mladima 2020.-2024. godine

 

Otvoren poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima

 

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2022. godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih

 

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA LUKAVAC, KALESIJA i GRAČANICA

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA MLADIMA“ U 2022.GODINI ZA PROJEKTE OMLADINSKIH UDRUŽENJA I PROJEKTE UDRUŽENJA I FONADACIJA NAMJENJENE MLADIMA

 

Obavještenje javnim i privatnim organizacijama o pozivu Svjetskog foruma za demokratiju

 

Slika

Ministarstvo za kulturu sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava javne i privatne organizacije da Svjetski forum za demokratiju poziva na dostavljanje inovativnih inicijativa koje imaju za cilj jačanje demokratije i preokretanje trenda nazadka demokratije cijelog svijeta.

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2022. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima

Podnaslov

Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-36-7520-1/22 od 05.04.2022. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2022. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima

Objavljeni javni pozivi za učešće u Impakt inkubatoru poslovnih ideja u 5 lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona

 

Slika
U okviru sveobuhvatnog programa podrške razvoju poduzetništva mladih „IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona“ kojeg sprovode Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijska fondacija Impakt, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te 10 jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona: Tuzla, Gračanica, Lukavac, Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Teočak i Sapna, 21.04.2022. godine objavljeni su javni pozivi za učešće u programu za područje 5 općina: Banovići, Sapna, Teočak, Doboj Istok i Čelić.

Rezultati Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice “Podrška mladima” za 2021. godinu

 

U ovom članku donosimo vam rezultate  Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice “Podrška mladima” za 2021. godinu

18.11.2021

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2021. godini

 

Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-36-4151-1/21 od 23.03.2021. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2021. godini
Slika
Euro mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM) dodjeljuje nagradu mladim poduzetnicima za 2022. godinu. Regionalne i lokalne zajednice mogu prijaviti mlade poduzetnike starosti do 35 godina, a prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2021. godine. Više informacija možete pr...
Slika
Na sjednici održanoj 23.03.2021. godine Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima. Za realizaciju pet predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000,00 KM.   Planirano je da ove godine Vlada podrži mlade osobe subvenc...
Slika
   REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE PODRŠKA MLADIMA U 2020. GODINI.
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj...
Slika
Na osnovu člana 23. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 10. stav (6). Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima,...
0 0