Novosti

Slika
Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić uručio je sinoć pehar Omladinskom košarkaškom klubu Sloboda nakon pobjede u kupu Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla za sezonu 2021/022. godine.Bila je to finalna utakmica i duel dvije tuzlanske ekipe, Slobode u Univerzitetskog košarkaškaškog kluba Student.OK...
Slika
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva kulture, sporta i mladih o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2021.godinu u ukupnom iznosu od...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrrlivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 - Manifestacije kulture...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst (..Službene novine Tuzlanskog kantona", br. l0/l 8) i člana 10. stav (4) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova. kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 - Podrška ml...
Slika
U skladu sa nedavno donesenim rebalansom Budžeta TK za 2021.godinu, te utvrđenom povećanju sredstava namijenjenih za tjelesnu kulturu i sport u 2021. godini, Vlada je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa ove potrošačke jedin...
0 0