Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona četvrtu godinu za redom obilježava Dane evropskog nasljeđa u saradnji sa ustanovama kulture na području Tuzlanskog kantona. Tim povodom je danas u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona održan prvi sastanak na kojem je dogo...
Slika
Obavještavamo sve zainteresovane da su na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljeni  sljedeći javni konkursi:a)     Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2023. godinu;b)    Javni konkurs za raspored sredstava i...
Slika
Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlasnkog kantona Damir Gazdić posjetio je Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na kojem je razgovarano o potrebama i aktuelnim problemima u ovoj ustanovi. Razgovaralo se i o poboljšanju materijalno-tehničkih uslova, kadrovskim pitanjima kao ...
Slika
Dana, 01.06.2023. godine održan je sastanak Savjeta za kulturu Tuzlanskog kantona na kojem je prisustvovao i ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić. Ministar se upoznao sa radom Savjeta za kulturu i sa prijedlozima koje su dostavili, te je usaglašeno da se pokušaju izn...
Slika
Obavještavamo sve zainteresovne da je raspisan Konkurs/natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2023. godinu, kojim se vrši raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 2.145.000,00 KM.  Korisnici sredstava Fondacije mogu biti fiz...
0 0