Slika
Obavještavamo sve zainteresovne da je raspisan Konkurs/natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2023. godinu, kojim se vrši raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 2.145.000,00 KM.  Korisnici sredstava Fondacije mogu biti fiz...
Slika
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je proslijedilo informaciju da je Ministarstvo Pravde Bosne i Hercegovine pokrenulo proceduru pristupanja Programu „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021-2027.“, te da je u toku pribavljanje mišljenja relevantnih institucija sa krajn...
Slika
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je proslijedilo informaciju u vezi poziva za učešće u trećem izdanju Istraživačkog granta za mlade Putevi svile-jačanje kapaciteta i doprinosa mladih istraživača inicijativi Putevi svile.Organizacija UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu je dostavila informac...

Dan podrške korisnicima

28.04.2023 11:24
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je raspisalo Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010003-Podrška u oblasti kulture u 2023. godini za programe/projekte u oblasti kulture i programe/projekte izdavačke djelatnosti koji je otvoren u periodu 24....
Slika
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je proslijedilo informaciju da je u toku Javni poziv za finansiranje kroz projekat „Kultura i kreativnost za zapadni Balkan“. Riječ je o zajedničkom projektu UNESCO-a, British Council-a i Italijanske razvojne agencije (AICS) koji je finansiran od Evrop...
0 0