JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2023. godinu

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA PROJEKATA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA SPORTSKIH OBJEKATA ZA 2022.GODINU

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA U 2022.GODINI

 

REZULTATI O DODIJELJENIM STIPENDIJAMA ZA OSTVARENE STUDENTSKE I ŠKOLSKE SPORTSKE REZULTATE U 2022.GODINI

 

JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2022. godinu

 

JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2022. godinu

 

Objavljen Javni poziv za kategorizaciju sportista na nivou Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

 

Poziv sportskim organizacijama- obavijest o terminu potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa/projekata u oblasti tjelesne kulture i sporta

 

Obavještavaju se sportske organizacije koje su ispunile uslove Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu da.....

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA ZA 2022.GODINU.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA ZA 2022.GODINU.

 

JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 8. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 7/22") i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu broj 02/1-36-1685-6/22 od 17.05.2022.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA SPORTSKIH OBJEKATA ZA 2021. GODINU.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA SPORTSKIH OBJEKATA ZA 2021. GODINU.

JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2021. godinu

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 7. stav (12) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, broj 02/1-36-8870-1/21 od 04.05.2021. i Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu broj 02/1-36-25068-2/21 od 09.11.2021.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

Rezultati Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija u 2021. godini

 

U ovom članku donosimo vam rezultate Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija u 2021. godini

JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 10/21), a u vezi sa članom 15. Odluke o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 13/20) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu

Poziv sportskim organizacijama o terminu potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa/projekata u oblasti tjelesne kulture i sporta

 

Obavještavaju se sportske organizacije koje su ispunile uslove Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu da će se Ugovori potpisivati u Plavoj Sali JU Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA ZA 2021.GODINU

 

JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, broj 02/1-36-8870-1/21 od 04.05.2021.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu

 

Vlada je na sjednici održanoj 04.05.2021.godine, utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu. Budžetom Kantona za ove namjene je predviđeno ukupno 855.000,00 KM. Donošenjem ove odluke stvoreni su uslovi za raspisivanje javnih poziva koji su planirani za kraj maja, kada će sportske organizacije i sportisti moći da podnose svoje prijave.

Ove godine posebna pažnja posvećena j......

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA ZA 2020.GODINU.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA ZA 2020.GODINU.

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA ZA 2020.GODINU.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA ZA 2020.GODINU.

JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu

 

JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu

JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

 

JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

OBAVIJEST o produženju roka Javnog pozivaza sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu i produženju roka Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. godinu

 

Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. godinu

 

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

 

Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

 

Vlada Tuzlanskog kantona je, na sjednici održanoj 03.06.2019. godine, donijela odluku kojim je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu u iznosu od 655.000,00 KM. Sredstva sa ove budžetske pozicije dodjeljivat će se, između ostalog, dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koje provodi

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu. Ukupno 452.808,00 KM će putem Javnog poziva biti dodijeljeno za dva programa: tekući transferi neprofitnim organizacijama u  iznosu od od 445.808,00 KM i subvencije javnim preduzećima u iznosu od 7.000,00 KM.

0 0