Sportski savezi

 

KROVNI SPORTSKI SAVEZI

Naziv saveza

Adresa

Telefonski broj

 E-mail adresa

Sportski Savez Invalida Tuzlanskog kantona

 JKPC "Mejdan"Tuzla 75 000 Tuzla

035/228-805, 061/151-106

ssritk@bih.net.ba, ssitk@hotmail.com

Sportski savez Tuzlanskog kantona

2. Oktobra 1. 75 000 Tuzla

061/131-113

sportskisaveztk@yahoo.comGRANSKI SPORTSKI SAVEZI

Naziv saveza

Adresa sportskog pravnog lica

Telefonski broj

 e-mail adresa sportskog pravnog lica

U.G civilnih invalida apmputiraca i lica oštećenih ekstremiteta TK Tuzla

Patriotske lige br. 4
75 000 Tuzla

061/969-784

mirsohasic59@gmail.com

Streljački savez Invalidnih lica TK

 Ul. Patriotske lige br. 4 75 000 Tuzla

061/969-784

mirsohasic59@gmail.com

Savez sjedeće odbojke RVI i IL TK

SKPC "Mejdan" Ul. Bosne srebrene bb., 75 000 Tuzla

035/228-864, 061/193-218

ssotk-a@hotmail.com

Nogometni savez Tuzlanskog kantona

Rudarska 63., 75 000 Tuzla

035/286-493, 061/191-464

nogsaveztk@bih.net.ba

Rukometni savez u Tuzlanskom kantonu.

Kulina Bana bb SKPC "Mejdan" Tuzla 75 000 Tuzla

061/151-881

hasic_alija@hotmail.com

Karate savez Tuzlanskog kantona

SKPC "Mejdan" Ul. Bosne srebrene bb., Tribina A., 75 000 Tuzla

035/228-857, 061/727-193

karatesaveztk@hotmail.com

Fudbalski savez opštine Lukavac

Redžepa Ef. Muminhodžića br.12 Lukavac

061/196-127

fsolukavac@gmail.com

Općinski nogometni savez općine Banovići

Ul. Božićka Banovića br. 8., 75 290 Banovići

035/874-451, 061/195-194

nogometni-savez-banovici@hotmail.com

Gradski nogometni/fudbalski savez Tuzla

Rudarska br. 2., Stadion "Tušanj" Tuzla, 75 000 tuzla

061/146-797, 061/393-523

gnfstz@hotmail.com

GRADSKI/ OPĆINSKI SAVEZI

Naziv saveza

Adresa sportskog pravnog lica

Telefonski broj

 e-mail adresa sportskog pravnog lica

Sportski savez Općine Doboj Istok

Klokotnica bb 74 207 Doboj Istok

061/937-288

anel.index@hotmail.com

Savez udruženja građana sportskih klubova općine Banovići

Ul. Alije Božićka Banovića br. 8., 75 290 Banovići

035/874-451, 061/657-451

elvish@windowslive.com

Sportski savez opštine Kladanj

Ul. Branilaca Bosne br. 1.,  75 280 Kladanj

061/592-711

sportskisavezkladanj@hotmail.com

Sportski savez opštine Srebrenik

Radnička bb 75 350 Srebrenik

035/644-266, 061/152-625

sport.savez.srebrenik@gmail.com

Sportski savez opštine Lukavac

Dom Kulture Lukavac 75 300 Lukavac

061/726-567

 

Sportski savez općine Gračanica

Ul. 111 Gračaničke brigade bb 75 320 Gračanica

035/707-047, 061/168-498

ssgracanica@hotmail.com

Sportski savez Grada Tuzlac

Bosne srebrene bb (SKPC MEJDAN) 75 000 Tuzla

035/315-440

fsolukavac@gmail.com

Općinski nogometni savez općine Banovići

Ul. Božićka Banovića br. 8., 75 290 Banovići

035/874-451, 061/195-194

sportski_savez@bih.net.ba

Sportski savez općine Kalesija

Žrtava genocida u Srebrenici br. 2.,

061/178-793, 035/630-073

avdic.muhamed@bih.net.ba

0 0