Strategija razvoja sporta

- Strategija razvoja sporta

Članom 27. stav 1) tačka a) Zakona o sportu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br: 8/10 i 8/13)  propisano je da Sportski savez Tuzlanskog kantona organizuje poslove izrade radne verzije Strategije razvoja sporta Kantona.

 

Članom 7. stav (3) Zakona o sportu propisano je da Strategiju razvoja sporta u Kantonu usvaja Skupština Tuzlanskog kantona, na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Uvažavajući činjenicu da je formirano Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, te u skladu sa strateškim opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona, usmjerenih ka razvoju oblasti sporta, u Programu rada Vlade Tuzlanskog kantona u 2018. godini planirana je  izrada Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona.

 

Cilj izrade ove Strategije jeste da se utvrde strateške smjernice i pravci, kao i strateški projekti u oblasti sporta koji će ostvariti najveće razvojne efekte u ovoj oblasti. Također, navedeni dokument treba biti osnova daljeg godišnjeg planiranja i implementacije aktivnosti u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o sportu te poslužiti kao sektorska strategija i osnova za privlačenje sredstava iz međunarodnih donatorskih fondova.

 

Izrada Strategije je u fazi izrade.

0 0