Organizacija ministarstva

Za vršenje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Ministarstva osnovane su dvije osnovne organizacione jedinice bez unutrašnjih organizacionih jedinica:

  • Odjeljenje za kulturu
  • Odjeljenje za sport i mlade

Dio poslova iz nadležnosti Ministarstva koji čine samostalnu cjelinu i nemogu se obavljati u formiranim osnovnim organizacionim jedinicama, obavljaju pojedini izvršioci izvan osnovnih organizacionih jedinica koji za svoj rad neposredno odgovaraju ministru za kulturu, sport i mlade.

0 0