Organizacija ministarstva

Za vršenje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih   pravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Ministarstva osnovana je jedna osnovna organizaciona jedinica: 

  • Odjeljenje za kulturu, sport i mlade.
U okviru ove organizacione jedinice imaju dvije unutrašnje organizacione jedinice:
  • Odsjek za kulturu i mlade
  • Odsjek za sport

Dio poslova iz nadležnosti Ministarstva koji čine samostalnu cjelinu i nemogu se obavljati u formiranim osnovnim organizacionim jedinicama, obavljaju pojedini izvršioci izvan osnovnih organizacionih jedinica koji za svoj rad neposredno odgovaraju ministru za kulturu, sport i mlade.

0 0