Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport ...
Slika
Obavještavaju se sportske organizacije koje su ispunile uslove Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu da će se Ugovori potpisivati u Plavoj Sali JU Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.Sportske organizacije su zbog tr...
Slika
Ministar za kulturu, sport i mlade Zlatan Muratović održao je sastanak sa Adijem Kurevićem, medžerom Hotela Tuzla koji u proteklih nekoliko mjeseci zajedno sa svojim timom ulaže velike napore na rješavanju problema u kojima se nalazi Hotel Tuzla, a u sklopu kojeg se nalazi i bazen koji su dugi niz godin...
Slika
„Tenis klub Sloboda Tuzla dugi niz godina stvara državne prvake i reprezentativce Bosne i Hercegovine u tenisu“ rekao je danas na sastanku sa ministrom za kulturu, sport i mlade, Mirza Mulaosmanović selektor juniorske teniske reprezentacije Bosne i Hercegovine.Sa selektorom su bili i Ena Baltić i Vanja ...
Slika
Ministar za kulturu, sport i mlade Zlatan Muratović upriličio je prijem za Ozrena Seleskovića, nekada uspješnog sportistu a danas trenera koji je svoju karijeru posvetio mlađim selekcijama.Upravo je razvoj sporta, a posebno mlađih košarkaških selekcija, bila tema sastanka. Ozren Selesković je ideju o organi...
0 0