Slika
Ena i Amer Bećirović, u pratnji svog brata koji je ujedno i trener ovih mladih nada, posjetili su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade. Povod sastanka je bio plasman mlade teniske nade Ene Bećirović na razvojni turnir za djevojčice do 14 godina koji će se održati u Antaliji, Turska. Ministar Murato...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 7. stav (12) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i spor...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport ...
Slika
Obavještavaju se sportske organizacije koje su ispunile uslove Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu da će se Ugovori potpisivati u Plavoj Sali JU Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.Sportske organizacije su zbog tr...
Slika
Ministar za kulturu, sport i mlade Zlatan Muratović održao je sastanak sa Adijem Kurevićem, medžerom Hotela Tuzla koji u proteklih nekoliko mjeseci zajedno sa svojim timom ulaže velike napore na rješavanju problema u kojima se nalazi Hotel Tuzla, a u sklopu kojeg se nalazi i bazen koji su dugi niz godin...
0 0