Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade obavještava sportske organizacije da će se javne konsultacije u vezi Javnog poziva za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2022. godinu održati 24.05.2022. godine u Plavoj Sali Bosanskog kulturnog ce...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 8. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i spor...
Slika
Ministrica kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona, Ivana Mijatović održala je sastanak sa predstavnicima „SKISO Sinovi Bosne Lukavac“ Erminom Jusufovićem i Vehbijom Tokićem. Klub sjedeće odbojke „Sinovi Bosne Lukavac“ dobio je priliku za učešće na europskom takmičenju, nakon što je završio kao trećeplasirana eki...
Slika
Skupština Tuzlanskog kantona je na posljednoj održanoj sjednici prihvatila Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godine. Cilj izrade Informacije jeste ostvarivanje kontinuiranog praćenja stanja u sportu, i to kroz rad u sportskim savezima i klubovima, kroz sta...
Slika
Ministrica kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona, Ivana održala je sastanak sa predstavnicima Sportsko-kulturno-privrednog centra “Mejdan” Tuzla. Sastanku su pristvovali Edin Buševac i Jasenko Elezović. Na sastanku se razgovaralo o načinu na koji bi se mogla izvršiti izgradnja i obnova infrastr...
0 0