Slika
Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona upriličio je prijem za Emu Lovrić, junorsku državnu prvakinju u stonom tenisu, inače članicu Stonoteniskog kluba "Kreka" Tuzla, te Marija Lovrića, člana Upravnog odbora Kluba.Juniorsko državno prvenstvo u stonom tenisu se održalo ...
Slika
Ibrahim Kalesić iz Tuzle, sa svojih 87 godina života, najstariji je aktivni padobranac u Evropi. Tim povodom Zlatan Muratović, ministar kulture, sporta i mladih u radnu posjetu primio je ovog velikog entuzijastu i ljubitelja adrenalinskih izazova koji je ispred Udruženja padobranaca Aerokluba Tuzla pos...
Slika
Sportski savez Tuzlanskog kantona u saradnji sa školskim sportskim društvima, Društvom pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sportskim savezima lokalnih zajednica, ove sedmice realizovao je prvo takmičenje u okviru projekta Male olimpijske igre Tuzlanskog kantona za školsku 2020/21 godinu.Igre su p...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i spor...
Slika
Fudbalski Klub Sloboda Tuzla je jedan od najstarijih i najpoznatijih klubova na Balkanu sa tradicijom dugom od preko 100 godina. Kao i mnogi sportski klubovi i Sloboda je u posljednjih 20 godina nailazila na mnoge probleme, a često i na nerazumijevanje od strane onih koji su na neki način imali pr...
0 0