Kontakt

Kabinet ministra

Kontakt

Telefon

Fax

e-mail

Ministar

035 369 352

035 369 437

mksm@tk.kim.ba 

Sekretar Ministarstva-Tatjana Sirćo

035 369 350

035 369 437

statjana@tk.kim.ba 

 

Odjeljenje za kulturu

Kontakt

Telefon

Fax

e-mail

Pomoćnik ministra za kulturu-Amela Mehmedović

035 369 409

035 369 437

mamela@tk.kim.ba 

Stručni savjetnik za upravno rješavanje i normativno-pravne poslove-Edin Nišić

 

035 283 567

 

035 369 437

 

nedin@tk.kim.ba 

Stručni savjetnik za kulturu-Selma Bešić Čerkezović

035 283 559

035 369 437

selmabc@tk.kim.ba 

 

Odjeljenje za sport i mlade

Kontakt

Telefon

Fax

e-mail

Stručni savjetnik za sport-Lejla Elezović

035 369 410

035 369 437

elejla@tk.kim.ba 

Stručni saradnik za pravne poslove-Ajla Ruvić

035 283 558

035 369 437

ajla.ruvic@tk.kim.ba 

 

0 0