Kontakt

Kabinet ministra

035 369 352

035 369 437

mksm@tk.kim.ba

Sekretar ministarstva Tatjana Sirćo

035 369 350

035 369 437

statjana@tk.kim.ba

Stručni savjetnik za upravno rješavanje i normativno - pravne poslove Edin Nišić

035 369 567

035 369 410

nedin@tk.kim.ba

Stručni savjetnik za kulturu i informisanje – Selma Bešić Čerkezović

035 369 409

035 369 437

selmabc@tk.kim.ba

Pomoćnik ministra za sport i mlade Lejla Elezović

035 369 410

035 369 437

elejla@tk.kim.ba

Viši samostalni referent za ekonomsko-finansijske poslove –Mirela Ahmedbegović

035 369 351

035 369 437

kbegzada@tk.kim.ba

Viši referent za administrativno-tehničke poslove i poslove arhive – Džana Ahmedić

035 369 440

035 369 437

adzana@tk.kim.ba

0 0