Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sve relevantne aktere u omladinskom sektoru o pozivu udruženja Rondine Cittaddela della Pace za prijavu učesnika na konkurs za mlade sa Balkana za učešće u dvogodišnjem programu Svjetska kuća 2023-2025.Organizacija Rondine Cittadd...
Slika
U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 10 lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini realizuje se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja Tuzl...
Slika
U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla realiziran je integralni program podrške razvoju poduzetništva pod nazivom IMPAKT inkubator poslovnih ideja. Više od 20 ...
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sve relevantne aktere u omladinskom sektoru da je međuregionalna organizacija Unija za Mediteran usvojilaStrategiju Unije za Mediteran za mlade do 2030.godine, te u nastavku objavljujemo izvorni tekst Strategije Unije za M...
0 0