Slika
 U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Općine Čelić u 2021. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program pr...
Slika
Europska komisija je prošle sedmice objavila vodič za novi sedmogodišnji Erasmus+ Mladi program. Shodno tome SALTO South East Europe Resource Center organizuje 5 tematskih radionica koje će se održati u periodu od 22 aprila do 5 maja 2021.Ovim radionicama imaju za cilj informisati organizacije koje rade...
Slika
Festival mladih je događaj koji okuplja mlade iz cijelog Tuzlanskog kantona, ali i šire, kako bi u okviru desetodnevnog programa učestvovali u širokom spektru aktivnosti usmjerenih na slavljenje mladosti kroz aktivizam, edukaciju i sportsko-kulturne aktivnosti.   S tim u vezi Ministarstvo za kult...
Slika
Na sjednici održanoj 23.03.2021. godine Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima. Za realizaciju pet predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000,00 KM.   Planirano je da ove godine Vlada podrži mlade osobe subvenc...

Emisija ''ONI MOTIVIŠU''

22.03.2021 08:42
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK u saradnji sa RTV Slon realizuje serijal emisija ''Oni motivišu''. Fokus emisije su mladi ljudi koji svojim angažmanom, radom i trudom mogu biti primjer kako jedna osoba može doprinijeti društvu. U prvoj emisiji ovog serijala predstavljena je Gloria Brk...
0 0