Slika
U skladu sa Programom rada Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade (u daljem tekstu: Ministarstvo) izradilo je Informaciju o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu.Cilj izrade Informacije jeste da kroz različite metode i t...
Slika
Ministrica kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović danas je zajedno sa pomoćnicom ministra za sport i mlade, Lejlom Elezović, bila u radnoj posjeti Vijeću mladih Tuzlanskog kantona. Na sastanku sa predstavnicima Vijeća mladih razgovaralo se o načinima na koje se rad Vijeća može unaprij...
Slika
Vijeće mladih Tuzlanskog kantona je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu saZakonom o mladima FBiH u ovom kantonu. U julu 2013. godine je održana osnivačka Skupština na kojojsu predstavnici osam lokalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na polju...
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona učesvovalo je na Konferenciji "Prvih 300" Investicijske fondacije Impakt.Ovom su prilikom prezentovani rezultati rada inkubatora poslovnih ideja koji Investicijska fondacija Impakt provodi već 4 godine uz podršku Vlade Švicarske, lokalnih zaj...
Slika
Ministarstvo za kulturu sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava javne i privatne organizacije da Svjetski forum za demokratiju poziva na dostavljanje inovativnih inicijativa koje imaju za cilj jačanje demokratije i preokretanje trenda nazadka demokratije cijelog svijeta. 10. izdanje Svjetskog f...
0 0