Slika
Savjet za regionalnu saradnju (RCC) u partnerstvu sa Ministarstvom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije će biti domaćin Foruma mladih EU-Balkan, koji će se održavati od 22. do 26. novembra 2021. godine u Rimu. Organizacijski partneri Foruma su još i Regionalna kancelarija za sardnju madih...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: ...
Slika
U cilju provođenja zajedničkih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja mladih ljudi u Tuzlanskom kantonu danas su ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović i izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice Jasna Jašarević potpisali Memorandum o partnerskom razumij...
Slika
U partnerstvu sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te općinama Sapna i Teočak, Investicijska fondacija IMPAKT prezentovala je sedam novih „startup" ideja mladih sa područja ove dvije općine.Riječ je o IMPAKT-ovom programu dodjele ...
Slika
Nakon sveobuhvatne obuke i finalne prezentacije pred stručnom komisijom Melisa Softić, Sabina Hodžić, Sajda Krekić i Alen Tabić iz Kladnja uspjeli su osvojiti Impaktove grantove i mentorsku podršku za unikatne biznis ideje.Radi se o zajedničkom projektu Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlans...
0 0