Slika
Razvijanje cjelovitog sistema podrške psiho fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih jedan je od prioritetnih ciljeva koji su definisani Strategijom prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024.Shodno strateškim ciljevima, a prepoznajući strateški interes u cilju jačanja saradnje između vladinog i nevla...
Slika
Nakon potpisivanja Ugovora o partnerstvu na realizaciji sveobuhvatnog programa podrške razvoju poduzetništva pod nazivom IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona, kojeg u 2021. godini realizuju Investicijska fondacija Impakt Sarajevo, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tu...
Slika
Europska komisija je prošle sedmice objavila vodič za novi sedmogodišnji Erasmus+ Mladi program. Shodno tome SALTO South East Europe Resource Center organizuje 5 tematskih radionica koje će se održati u periodu od 22 aprila do 5 maja 2021.Ovim radionicama imaju za cilj informisati organizacije koje rade...
Slika
Festival mladih je događaj koji okuplja mlade iz cijelog Tuzlanskog kantona, ali i šire, kako bi u okviru desetodnevnog programa učestvovali u širokom spektru aktivnosti usmjerenih na slavljenje mladosti kroz aktivizam, edukaciju i sportsko-kulturne aktivnosti.   S tim u vezi Ministarstvo za kult...
Slika
Na sjednici održanoj 23.03.2021. godine Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima. Za realizaciju pet predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000,00 KM.   Planirano je da ove godine Vlada podrži mlade osobe subvenc...
0 0